Thomas Eriksson visar sitt ärr efter akutoperationen. Foto: Christian Carlsson
Thomas Eriksson visar sitt ärr efter akutoperationen. Foto: Christian Carlsson

Doping i dödens skugga
Hjärtat slutade slå. Kroppsbyggaren Thomas Eriksson var sekunder från att dö. Idag är han fri från missbruket av anabola androgyna steroider och har fått perspektiv på livet.
Vill du läsa mer?
Beställ nr 6/2019 eller boka en prenumeration under fliken prenumerera.

I&K nu även i Norden!

De nordiska länderna har mycket gemensamt - även på idrottens område. Och när det gäller idrottsvetenskap och utvecklingsprojekt så förekommer en hel del samarbeten. Det kommer därför vara en ambition hos I&K framöver att även spegla intressanta projekt som pågår i våra grannländer.

Aktuellt nummer: Nr 6/2019
Aktuellt nummer: Nr 6/2019

REFLEKTERAT
Är du hållbar lille vän?
Det behövs nog inget vetenskapligt stöd för att konstatera att begreppet hållbarhet i dag ligger högt – högst? – på världsrankingen över använda ord i det offentliga samtalet. Termen – sustainability på engelska – fick sitt genombrott redan 1987 i samband med då FN:s ”Brundtlandskommission” publicerade sin omtalade rapport. Hållbarhet definierades där på följande sätt:”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” Frågan är om ens manifestets undertecknare då hade kunnat förutspå hur hett begreppet skulle vara drygt trettio år senare. Eller att en svensk 16-årig gymnasietjej skulle bli dess okrönte profet med band till självaste påven.
De flesta av oss tänker nog på miljöaspekter när vi hör ordet hållbarhet. Sopsortering, transportsätt, fiskemetoder med mera dyker spontant upp i huvudet. Men som det ofta blir med populära begrepp så adopteras de efter en tid av andra branscher. Vem har i dag inte hört talas om ”Hållbart ledarskap” eller ”Hållbart företagande”? Skribenten Doug King ondgör sig i den brittiska tidningen ”The Guardian” över att ordet blivit så använt att de blivit urvattnat och vill därför bannlysa det från bland annat politiska sammanhang.

 

Skribenten Doug King ondgör sig i den brittiska tidningen ”The Guardian” över att ordet blivit så använt att de blivit urvattnat och vill därför bannlysa det från bland annat politiska sammanhang. Idrottsrörelsen var lite sen ur startgroparna men 2012 grundade Manchester Uniteds gamla högerback Gary Neville (I dag mest känd för sina sågningar av sin gamla klubb som tv-expert – hållbart i längden? – organisationen Sustainability In Sport (sustainabilityinsport.com) med målet att få med idrotten på det gröna hållbara framtidståget. I dag har flera av idrottens organisationer hakat på. Idrottsrörelsen var lite sen ur startgroparna men 2012 grundade Manchester Uniteds gamla högerback Gary Neville (I dag mest känd för sina sågningar av sin gamla klubb som tv-expert – hållbart i längden? – organisationen Sustainability In Sport (sustainabilityinsport.com) med målet att få med idrotten på det gröna hållbara framtidståget. I dag har flera av idrottens organisationer hakat på. I takt med att glaciärer smälter och snötecken försvinner har bland annat skidsporten förstått att inte bara jordens – utan även den egna favoritsportens existens – är hotad. Tidigare i år publicerade Svenska Skidförbundet rapporten, just det, ”Hållbarhet”. Och Doug King må gnissla sina tänder men även inom idrotten har ordet fått vingar och dess betydelse breddats.

RF har sedan länge arrangerat konferenser och utbildningsmaterial med parollen ”Vinnare i långa loppet”. Fokus där har varit möjligheterna för unga idrottare att kombinera studier och satsning på sin specialidrott men även medicinska och sociala aspekter för en långsiktigt hållbar idrottskarriär. Begreppet hållbarhet kommer i en idrottskontext att innefatta en mängd olika perspektiv. Fysiologiska, medicinska, psykologiska, sociala, näringsmässiga, ekonomiska. Det kan räcka att förhållandena på ett av dessa områden inte är långsiktigt hållbara för att en lovande idrottskarriär – gäller även tränare – kan få ett abrupt slut.Detta med att betona helheten må vara något av en klyscha – men den är icke desto mindre sann. Vill vi att parollen ”Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt” ska bli verklighet går det inte att tumma på någon av dessa områden. I&K hade nyligen förmånen att få närvara då Sveriges Olympiska Kommitté anordnade en tränarkonferens på temat hållbarhet. Svensk simpsports hållbaraste stjärna – Therese Alshammar – berättade om sin långa och innehållsrika karriär.

 SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo skickade kloka passningar till de församlade tränarna. Den världsledande återhämtningsexperten Shona Halson från Australien visade varför sömnen inte får underskattas som prestationsfaktor. Vare sig du är tränare, idrottsutövare, ledare eller idrottsförälder finns det all anledning att ta del av deras olika ingångar på hållbarhetstemat.
Om den idrott vi bedriver – oavsett nivå – ska bli långsiktigt hållbar så behöver alla dra sitt strå till stacken.Ansvaret att stänga av mobilen på kvällen för att få de där åtta timmarna sömn hamnar förstås på individen själv. Tränaren har ansvaret för att – utöver teknikinlärning och fysträning – även skapa en psykosocial stämning som gör att alla längtar till träningen. Och sist men inte minst har våra politiker ansvar för att skapa olika yttre hållbara förutsättningar – fler träningsanläggningar i framför allt storstäderna vore en bra start./Christian Carlsson

Lyssna på Idrotts-filosoferna på Slottet. Vi finns på Acast och Spotify!