AKTUELLT NUMMER:nr 4/2020
AKTUELLT NUMMER:nr 4/2020
Läs mer i aktuellt nummer: nr 4/2020
Läs mer i aktuellt nummer: nr 4/2020

Idrott i coronans tidevarv

Kämpa mamma!

Folkhälsomyndigheten – det hörs ju på namnet – har ett väldigt brett uppdrag. Att se till att svenska folket mår så bra som det är möjligt. Såväl fysiskt som mentalt, antar jag. Annars skulle den rätt och slätt hetat Smittskyddsmyndigheten. Det finns en uppenbar risk nu att vi alla hamnar i soffan och matas med deprimerande coronanyheter 24/7. Det är ingen långsiktigt hälsosam strategi. Läs mer...

Kramfri idrott 
 
När det blir mål i fotboll, handboll eller hockey får killar kramas. Fick, menar jag.  Den frizonen är numera nedstängd. Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre kramar. Läs mer...

Corona och det öppna fönstret
Folkhälsomyndighetens GS Johan Olsson var tydlig på presskonferensen: barn och ungdomar ska fortsätta träna som vanligt. Träning har i studier visat sig stärka kroppens immunförsvar. Samtidigt finns en klassisk studie - ”The Open Window Theory” – som istället pekar på en ökad infektionsrisk i det kortare perspektivet efter framför allt långa träningspass. Men alla forskare ställer sig inte bakom teorin. Läs mer...