I folkmun brukar det heta att någon ”går in i väggen”. Det är så att säga game over. Tydligast brukar denna fruktade vägg vara i uthållighetsidrotter som långdistanslöpning och längdskidor. ”Hjärnan ville men hjärtat sa ifrån”. Så beskrivs ofta situationen efteråt av idrottsutövaren. Och länge och väl nickade en enig forskarkår instämmande. Just precis, det är hjärtats pumpkapacitet som i slutändan utgör den begränsande faktorn. När hjärtat inte längre förmår förse de arbetande musklerna med syre så kroknar vi och lägger till slut av.
Läs mer...

AKTUELLT NUMMER:nr 6/2020
AKTUELLT NUMMER:nr 6/2020

Mot tiden kämpa gudarna förgäves. Visst är det så. Och elitidrottare utgör inget undantag. Ja många – inte minst i media – anser ju i princip att en idrottsutövare är passé vid 33. Men, måste det verkligen vara så? Handlar det om biologiska grundlagar som vi inte kan göra något åt?
Läs vidare...

IMMUNFÖRSVARET
Hur är de egentligen – innebär de hårda fysiska påfrestningar som hör till vardagen för många tävlingsidrottare att deras immunförsvar blir försämrat? Och blir de i sådana fall sjuka oftare än vi som anstränger oss mer måttligt? Om detta tvista de lärde.
Läs vidare...