När idrottsutövare råkar ut för smällar mot huvudet får de efteråt redogöra för vilka symptom de upplever. Några vanliga sådana är till exempel yrsel, illamående och huvudvärk. Baserat på symptomens allvarlighetsgrad rehabiliteras sedan den aktive olika lång tid i den så kallade Hjärntrappan. Eventuella patologiska förändringar på hjärnan syns sällan på en CT-scanning, har det visat sig. En objektiv, tillförlitlig och praktiskt enkel mätmetod skulle med andra ord kunna få stor betydelse inom idrotten.
-Ja, det handlar om ett protein (NFL) som läcker ut i hjärnvätskan och utgör en markör för att en hjärnskada verkligen skett efter ett slag mot huvudet. Den idrottsmedicinskt ansvarige skulle med det nya testet mer objektivt kunna avgöra om det är en hjärnskakning eller inte. Det förekommer nämligen fall där man tror att personen fått en hjärnskakning och när det senare visar sig inte vara så. I de fallen kan idrottaren – som kanske mest varit allmänt omtöcknad – återgå till träning betydligt snabbare om man kan utesluta en hjärnskakning, säger professor Henrik Zetterberg vid Sahlgrenska sjukhuset.
Redan någon timme efter en smäll mot huvudet kan mätningar av en annan markör (TAU) genomföras och en diagnos över när den aktive kan förväntas vara tillbaka ställas. Markören NFL brukar dyka upp i blodet några dagar efter en smäll. Men vad är det egentligen som sker med hjärnan i samband med ett yttre våld?
-I hjärnan finns det en massa nervcellsutskott som i sin tur grenar upp sig i en mängd smågrenar. En enda cell har kontakt med cirka 5000 andra nervceller. Det ser ut ungefär som ett träd. Det är när sådana utskott går av som vi kan se att de här båda proteinerna (NFL och TAU) läcker ut i hjärnvätskan.
Henrik Zetterberg har nyligen – ihop med internationella forskargrupper – publicerat ett antal studier kring hjärnskakningar och idrott. I en av dem analyserades effekterna på hjärnan hos totalt 48 amatörboxare. Resultaten visar att det krävs vila i veckor efter en match innan hjärnan har återhämtat sig. Har en knockout skett så handlar det om månader.
-Vi har även gjort studier på amerikanska fotbollsspelare, en sport som, utöver boxning, har den allra högsta förekomsten av hjärnskakningar. Där kunde vi se att en säsongs spel medförde att startspelarna hade signifikant högre nivåer av markören NFL än reserverna, vilket är ett tecken på skador på nervcellsutskotten.
Amerikansk fotboll hör ju dock inte till de större sporterna i Sverige. Vad finns då att säga om europeisk fotboll och hjärnskakningar? Det har ju till exempel länge varit omdiskuterat huruvida nickningar kan leda till hjärnskakningar. Men alla nickspecialister kan vara lugna, visar tidigare forskning från Henrik Zetterberg och medarbetare. I studien utfördes upprepade nickningar direkt på utsparkar från målvakten.
-Vi noterade inga förändringar överhuvudtaget. Så kontrollerade nickningar med spänd nackmuskulatur är inget problem, hälsar Henrik Zetterberg.

© Idrott & Kunskap