Välkommen till Idrott & Kunskap

2004 bestämde jag mig (äntligen) för att förverkliga min dröm och starta en tidning.
Efter närmare 20 år som frilansare inom ämnesområdet tyckte jag det var dags att prova vingarna som egen företagare. 

Vår vision
”Att vara en populärvetenskaplig idrottstidning vars målsättning är att, på ett lättillgängligt sätt, föra ut nya rön om aktuell idrottsforskning och utvecklingsprojekt inom idrotten. Tidningen skall ha en tvärvetenskaplig inriktning och bevaka ämnen som fysiologi, medicin, psykologi, näringslära, ledarskap och idrottshistoria. Ambitionen skall vara att bygga broar mellan den akademiska forskningen och idrottens stödapparat i form av exempelvis tränar, idrottsmedicinare,fystränare, idrottspsykologiska rådgivare, idrottslärare med flera.”

Christian Carlsson
Chefredaktör
Telefon 070-422 25 50
mail: christian.carlsson@idrottochkunskap.se